น้ำตกแพง

น้ำตกแพง
น้ำตกแพง

น้ำตกแพง เกาะพะงัน

น้ำตกแพง เป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวรู้จักและนิยมเดินทางเข้ามาเที่ยวชมน้ำตกแพง น้ำตกแพงเป็นน้ำตกที่มีตวามสวยงาม มีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ทางสองแพร่ง ธารกล้วยไม้ ในฤดูฝนจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผา สวยงามมาก และจะส่งเสียงดังไปไกลหลายกิโลเมตร น้ำตกแพงตั้งอยู่บริเวณหมู่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มีถนนเข้าถึงตัวน้ำตก สามารถนำรถส่วนตัวเดินทางได้สะดวกสบาย